İSLAMCI DİNDARLAR… CUMHURBAŞKANI SİZE SESLENİYOR

ONEPIC Haber Uncategorized 385

Muhalifler; üstünüze alınmayın, cumhurbaşkanı kendi taraftarlarına terbiye dersi vermek istemiş olmalı.

“ İslamda faiz, yalan, zulüm, kibir, iftira, tecessüs, zan, hırsızlık, masumu öldürmek yasaktır.”

Cumhurbaşkanını destekleyenler bu öğretilere kulak verecekler mi acaba? İslamın değerlerini kimler uyguluyor, kimler uygulamıyor? Genel resimde gördüklerimize bakalım.

Bu düzende para sahibi olanlar dini inançlarına toz kondurmuyorlar. Bu kesim faizi bir rant kapısına çevirmekten vazgeçecek mi? Memurun, işçinin, öğretmenin, gazetecinin, köylünün parası zaten yok ki, faizden cebini doldursun.

Amacımız sadece ibadet diye yalan söyleyenler cuma namazında boy gösterip, camii çıkışında cemaatle iş bağlamak için pazarlığa oturmaktan utanacaklar mı? Yalan söylemeyenlerin malumunuz çoğu işsiz, bir kısmı mahkemelerde sürünüyor, bir kısmı hapiste.

Zulmu kimler uygulayabilir? Tabii ki güç sahipleri. Bugün güç sahibinin kimler olduğu belli. Evini geçindiremeyenlerin eziyeti sadece kendilerine.

Kibir köşeleri tutan iktidara ortak kişilerin meziyeti. Çocuğunun cebine harçlık koyamayanların boyunları bükük, kibir onlarda ne gezer.

İftira atanlar kendi yaşam biçimlerini dayatan ve başkalarına kara çalanlar. Muhalif addedilen kesimin taleplerini kaale alacak bir merci yok ki, iftira atarlarsa yankısı olsun.

Tecessüs kelimesinin amlamına sözlükten baktım. Tecessüs; Merak, herhangi bir şeyin iç yüzünü, gizli tarafını, kusurunu aramak, araştırma merakı.

Cumhurbaşkanı kuran ve hadislerden gelen bir inanışla tecessüsü, zannı yasak sayıyor olmalı ama olacak şey mi? Ayrıca, devlet yöneticileri akıllarına yatmayan herşeye kuşkuyla, sorgulayarak yaklaşırken, zaten bilime dayalı hayat bunu kaçınılmaz kılarken, başka türlüsü mümkün değilken.

Zan; itham etmek, birinin kötü iş yaptığını zannetmek

Cumhurbaşkanı zannın yasak olduğuna dikkat çekiyor. Nasıl yasak? Cumhurbaşkanına biat eden yüzlerce savcı muhalif görüşleri nedeniyle binlerce kişiye terörist damgası vurarak zan altında bırakıyor. Sıradan vatandaşın yöneticileri zan altında bırakmak gibi bir kudreti olamaz değil mi?

Hırsızlığın yasak olduğunu belirtmiş Cumhurbaşkanı. Küçüğü mü, büyüğü mü? Gerçi her ikisi de yasa gereği cezaya tabi ama büyük hırsızları yakalamak için kuvvetli bir iradeyi halk büyüklerinden bekliyor.

Masumu öldürmek suç olarak yasada mevcut, cezası da belli. İslamın emirlerine uyanların hergün bir kadının öldürülmesini engellemek için cumhurbaşkanını dinlemeleri gerekiyor. AKP ve MHP de kulaklarını açsın. Kadın cinayetlerini araştırmak için CHP ve HDP’nin mecliste verdiği araştırma önergesini AKP ve MHP milletvekillerinin reddetmesi ne kadar yanlışmış değil mi?

Cumhurbaşkanı islamın değerlerinin hayatın her alanında uygulanması için öncelikle kendisini destekleyenlere sesleniyor olmalı.

ÇİGDEM ANAD

Written by

Check Also
KOMÜNİST BAŞKANIN YAPTIKLARI İSLAM DİNİNE UYGUN MU SN. CUMHURBAŞKANI? 
Dersim belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu çocuk, yaşlı, kadın, erkek ayrımı gözetmeden bütün halkı kentin ...