HAKLAR SÖKE SÖKE ALINIYOR

ONEPIC Haber Uncategorized 550

Oy kullanabilmek için on yıllarca mücadele eden kadınlar bu hakkı 1918 yılında alabildiler.
Büyük Britanya’da 1851 yılında Harriet Taylor Mill’in kadınların oy kullanmasını talep eden makalesi ile başlayan kadınların örgütlü mücadelesi sonucu 30 yaşını dolduranlar oy verme hakkına sahip olabildiler. Kadınların erkeklerle aynı siyasi haklara sahip olabilmeleri de on yıl daha aldı.

Kadınların geçmişte gördüğü zulmü gösteren posterleri Cambridge üniversitesi kütüphanesi kadınların oy verme hakkı kazanmasının 100. yılında ortaya çıkardı.

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
EN BÜYÜK ACI; SAVAŞ
Üç gençten biri hayatın en önemli acısının savaş olduğunu söylüyor. İngiltere'de yapılan anket sonucuna göre ...